Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πώς μπορώ να αλλάξω ημερομηνία για τις δοκιμασίες ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή;

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κράτησης θέσης και της περιόδου των δοκιμασιών, μπορείτε να αλλάξετε ημερομηνία για τη δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με εξ αποστάσεως επιτήρηση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα και υπό τους παρακάτω όρους:

  • πρέπει πρώτα να περιμένετε να τηλεφορτωθεί η επιβεβαίωση της αρχικής σας κράτησης στον λογαριασμό σας EPSO (συνήθως εντός 24 ωρών από την κράτηση), δεδομένου ότι αυτή περιέχει τον αριθμό επιβεβαίωσης καθώς και τον κωδικό που θα χρειαστείτε για την αλλαγή της ημερομηνίας·
  • μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία της αρχικής σας κράτησης μέχρι την προηγούμενη ημέρα·
  • μπορείτε να επιλέξετε μόνο μεταξύ των ημερομηνιών που προτείνει το σύστημα·
  • πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αλλαγής ημερομηνίας μέχρι την τελευταία οθόνη, διαφορετικά, θα εξακολουθεί να ισχύει η αρχική ημερομηνία που είχατε κρατήσει.

Έχετε πρόσβαση στο σύστημα διαχείρισης κρατήσεων της Prometric μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε στην επιβεβαίωση κράτησης στον λογαριασμό σας EPSO. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία παρέχονται στην επιστολή πρόσκλησης.