Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προσβασιμότητα

Τον παρόντα ιστότοπο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιείται από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και το περιεχόμενό του θα πρέπει να είναι προσβάσιμο και κατανοητό από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

Η EPSO επιδιώκει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, υπαγωγής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με το τεχνικό πρότυπο για ιστότοπους και εφαρμογές για φορητές συσκευές EN 301 549 v2.1.2. Συμμορφώνεται εν μέρει με το επίπεδο «AA» των WCAG έκδοση 2.1 (κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα διαδικτυακού περιεχομένου).

Παρά τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε τον ιστότοπο απολύτως προσβάσιμο, ενδέχεται να μην έχει ακόμη βελτιστοποιηθεί η προσβασιμότητα ορισμένου περιεχομένου, όπως μερικά έγγραφα και βίντεο. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς αυτούς, τους παρακολουθούμε συνεχώς και προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.

Παρατηρήσεις

Μοιραστείτε μαζί μας τις παρατηρήσεις σας για να μας βοηθήσετε να βελτιωθούμε. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του παρόντος ιστότοπου, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.