Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Sådan ansøger du

Udvælgelsesprøverne med henblik på ansættelse i EU-institutionerne varierer alt efter, hvilke stillingskategorier ansøgerne søger om.

I afsnittene nedenfor kan du finde detaljerede oplysninger om hver kategori. Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) er normalt ansvarlig for udvælgelsen, navnlig for så vidt angår fastansatte medarbejdere.

Du kan også gå ind på vores EPSO-testside, hvor du kan få et overblik over vores prøver og få en idé om, hvilke kompetencer du har brug for at udvikle for at kunne bestå.

Find flere oplysninger i personalevedtægten og på EPSO's side med spørgsmål og svar. Læs mere om EU's jobprofiler og jobmuligheder.

Fastansat personale

The EU institutions select permanent staff through open competitions advertised on our website page.

A Notice of Competition accompanies each open competition, providing all details about the job profile sought, duties, eligibility criteria and selection procedures.

All applicants must create an EPSO account, the main tool to receive notifications and communications during a selection procedure.

A Selection Board, appointed for each competition, is responsible for evaluating candidates throughout the process.

Competitions are announced in all EU official languages. There are several steps to a selection procedure, each with a variety of tests and other methods assessing core competencies and professional skills:

  • Talent screener, for specialist competitions. Candidates are asked to list all their professional skills, experience and qualifications, which will then be assessed by the Selection Board.
  • Assessment centre, the final stage for the testing of general and field-related competencies. Through various tests, Selection Board members evaluate skills such as analysis and problem-solving, communicating, prioritising and organising, delivering quality and results, and others.

The selection procedure is designed to establish a reserve list of successful candidates.

Whenever recruitment needs arise, the EU institutions search for suitable candidates in the reserve list and invite the ones who best fit the vacant position to a job interview.

Depending on the competition, a selection procedure for permanent EU staff may last from a few up to several months.

You can also find out more about EPSO tests, including "EPSO tests: myths and facts", in our FAQs section.

Kontraktansat personale

Kontraktansatte ansættes på to måder:

1) Kontraktansatte - CAST Permanent 

Kontraktansatte kan ansættes via CAST Permanent udvælgelsesprøven. 

CAST står for Contract Agents Selection Tool (værktøj til udvælgelse af kontraktansatte). Permanent betyder, at processen er åben, og at der ikke er nogen frist for indgivelse af ansøgninger.

På vores side om jobmuligheder kan du finde indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende CAST Permanent for profiler inden for f.eks. finans, politiske anliggender/EU-politikker, sekretærer og kontorpersonale, informationsteknologi, jura og kommunikation. Ansøgerne skal følge de instrukser, der er knyttet til indkaldelsen.   

Proceduren kræver, at du opretter en EPSO-konto, og indsætter personlige, faglige og uddannelsesmæssige oplysninger i CAST-databasen.

Indgivelse af en ansøgning til CAST Permanent udvælgelsesprøven betyder ikke, at ansøgerne automatisk bliver indkaldt til prøverne. 

Når der opstår behov for ansættelse, kan EU's institutioner, organer og agenturer søge i CAST-databasen og udvælge et begrænset antal ansøgere, hvis kvalifikationer svarer til de pågældende jobkrav.

Disse udvalgte ansøgere vil blive indkaldt til prøver, der afholdes af EPSO: computerbaserede multiple choice-prøver bestående af verbalt, numerisk og abstrakt ræsonnement, en kompetenceprøve (kendskab til specialiseringsområdet) eller en prøve i sprogforståelse (til sprogjob).  Mens man venter på tilpasninger af testsystemet, vil EPSO kun være ansvarlig for tilrettelæggelsen af prøverne i ræsonnement og ikke for kompetenceprøverne. De ansættende EU-institutioner tilpasser udvælgelsesprøverne for kontraktansatte til denne situation og holder de pågældende afdelinger underrettet om den berørte prøve.

De, der består prøverne, kan indkaldes til en samtale og i sidste ende blive ansat.

Læs mere om processen på vores CAST Permanent side, hvor du også kan ansøge direkte.  

 

2) Kontraktansatte — Ad hoc-stillinger

EU's institutioner, organer og agenturer kan også ansætte kontraktansatte til at besætte særlige stillinger, når det er nødvendigt. I dette tilfælde kan det kræves, at eksperter dækker en række forskellige roller, lige fra finansiel assistent til socialforsker, webmaster, cybersikkerhedstekniker m.fl. 

I modsætning til CAST Permanent har hvert stillingsopslag en ansøgningsfrist og indeholder oplysninger om ansøgningen, ansættelsesproceduren og alle andre oplysninger.

EU's institutioner, organer og agenturer offentliggør ledige ad hoc-stillinger og fastsætter deres egne ansøgnings- og ansættelsesprocedurer

Du kan finde ledige stillinger som kontraktansat på vores side om jobmuligheder

Midlertidigt ansat personale

Midlertidigt ansat personale ansættes som erstatning for tjenestemænd eller for at styrke visse tjenester, typisk for en begrænset periode

Der kan være behov for midlertidigt personale til en række forskellige roller såsom socialforskere, projektledere, oversættere, videnskabelige analytikere og programmeringsmedarbejdere. 

De ansættende EU-institutioner, -agenturer og -organer kan offentliggøre ledige stillinger som midlertidigt ansatte på EPSO's side om jobmuligheder og selv tilrettelægge udvælgelsesprocessen.

Afhængigt af de behov, der kan opstå på et givet tidspunkt, kan de uddelegere tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøven til EPSO. I sidstnævnte tilfælde ledsages udvælgelsesprøven af en indkaldelse af interessetilkendegivelser, som indeholder nærmere oplysninger om den efterspurgte jobprofil, udvælgelseskriterierne og prøverne.

Du kan finde flere stillinger på EU-institutionernes og -organernes websites om ledige stillinger.
 

Udstationerede nationale eksperter

Udstationerede nationale eksperter er kvalificerede tjenestemænd fra EU's medlemslande, som stiller deres ekspertise til rådighed for EU i en bestemt periode.

EU's institutioner og agenturer ansætter dem, når de har brug for personale med de unikke kvalifikationer, som udstationerede nationale eksperter har, herunder bl.a. teknisk, sikkerhedsmæssig, juridisk eller finansiel ekspertise.

Stillinger som udstationerede nationale eksperter annonceres ofte på EPSO's side om jobmuligheder. Alle oplysninger om udvælgelsesprocessen, vilkårene for udstationeringen, udvælgelseskriterierne og opgavernes art findes i de enkelte stillingsopslag. 

De ansættende EU-institutioner, -organer og -agenturer er ansvarlige for deres egne ansøgnings- og ansættelsesprocedurer. 

Kontakt dit lands faste repræsentation ved EU, hvis du vil vide mere om de aktuelle muligheder.

Andet
  • Vikaransatte

Vikaransatte er ansat af vikarbureauer til midlertidigt at udføre opgaver for EU's institutioner. De er ikke EU-ansatte.

Vikaransatte varetager en række forskellige manuelle, tekniske og andre specifikke opgaver.

Vikarbureauer i Bruxelles

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tlf.: +32 2 643 4790
E-mail: inhouse_1230@randstad.be
Website: www.randstad.be

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Tlf.: +32 2 212 1920
E-mail: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tlf.: +32 2 513 14 14
E-mail: publicsector@daoust.be
Website: www.daoust.be

 

Vikarbureauer i Luxembourg

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • EU-eksperter

Eksperter inden for et af EU's politikområder kan registrere sig i en database over eksperter, som forvaltes af EU's institutioner eller organer.

Registrerede eksperter kan derefter ansættes til specifikke opgaver efter behov.

Se, hvordan du kan blive ekspert i Europa-Kommissionen.

Du kan også tjekke Fællesskabets informationstjeneste for forskning og udvikling (CORDIS).

 

  • Parlamentariske assistenter

Parlamentariske assistenter arbejder direkte sammen med medlemmer af Europa-Parlamentet og bistår dem i deres arbejde ved at udføre en lang række opgaver. Stillingerne er i Bruxelles, Strasbourg eller Luxembourg.

Du kan finde yderligere oplysninger på Europa-Parlamentets website.

Du kan også tjekke Europa-Parlamentets politiske gruppers websites for at få oplysninger om deres egne ansættelsesprocedurer.

 

  • Freelancelingvister

Oversættere og tolke kan arbejde freelance for EU's institutioner.

Hvis du vil være freelanceoversætter:

  • for Europa-Kommissionen, kan du læse meddelelserne om indkaldelser af bud.
  • for EU-Domstolen, kan du se udbudsbekendtgørelserne.

Hvis du vil være freelancetolk for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet eller EU-Domstolen, kan du se websitet om tolkning for EU.

 

  • Vedligeholdelses- og kantinepersonale

Vedligeholdelsesarbejdere og kantinepersonale rekrutteres gennem eksterne kontraherende virksomheder.

Disse kontrakter tildeles gennem åbne udbudsprocedurer.

Du kan læse mere på siden om EU-finansiering og udbud.