Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EPSO's pilotundersøgelse om mangfoldighed – de vigtigste resultater

Lige i tide til den europæiske mangfoldighedsmåned (som finder sted hver måned i maj) har EPSO afsluttet sin dybdegående analyse af svarene på den pilotundersøgelse, som blev lanceret i 2021.

Du kan nu læse vores nye brochure om de vigtigste resultater og konklusioner, som er baseret på mere end 6 000 modtagne svar og respondenternes frivillige egenerklæringer. Her kan du bl.a. se de vigtigste karakteristika ved EPSO's nuværende pulje af ansøgere.

Ud over brochuren har vi offentliggjort en folder, der giver et overblik over de vigtigste oplysninger om EPSO's pilotundersøgelse om mangfoldighed.

Du finder også yderligere feedback om selve undersøgelsen, dens begrænsninger og de næste skridt, som vi planlægger at tage for yderligere at øge vores opsøgende arbejde over for underrepræsenterede befolkningsgrupper. Formålet er at øge mangfoldigheden i EPSO's ansøgerpulje, så den bedre afspejler mangfoldigheden i medlemslandene.

Opdateret dato
05/26/2023 - 16:00