Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Aktuelle karrieremuligheder

Kunne du tænke dig en karriere i EU?

Nedenfor kan du søge blandt karrieremulighederne i EU's institutioner, organer og agenturer, bl.a. alle de udvælgelsesprøver, der administreres af EPSO: Udvælgelsesprøver til job som fastansat tjenestemand og til "Cast Permanent"-stillinger.

Du kan søge efter forskellige karrieremuligheder ved hjælp af vores "søgemaskine" til højre på dette website.

Bemærk, at du under "ledige stillinger" nedenfor finder et udvalg af aktuelle jobmuligheder. Hvis du ønsker en fuldstændig liste over specifikke ledige stillinger, kan du også besøge EU-institutionernes og -organernes egne jobsider.

Vi opfordrer dig også til at kigge på jobsiden for EU-agenturernes netværk (EUAN).


Job vacancies
Kontraktansat
Stillingsbetegnelse Domain(s) Lønklasse Institution/Agency Sted/steder Frist
Sikkerhedsmedarbejder Informationsteknologi FG IV Europa-Kommissionen Bruxelles (Belgien)
Sikkerhedsmedarbejder Informationsteknologi FG IV Europa-Kommissionen Bruxelles (Belgien)
Projektmedarbejder Europæisk offentlig forvaltning FG III (CEPOL) Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse Budapest (Ungarn)
Videnskabelig medarbejder inden for bioinformatik Videnskab og forskning FG IV (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Stockholm (Sverige)
Overvågningsprocesleder Informationsteknologi FG IV (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Stockholm (Sverige)
Personalespecialist Menneskelige ressourcer FG IV Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) Warszawa (Polen)
Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice Videnskab og forskning FG IV Joint Research Centre Bruxelles (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederlandene), Sevilla (Spanien) no deadline for application
Programforvalter Europæisk offentlig forvaltning FG IV Europa-Kommissionen Nicosia (Cypern) no deadline for application
Midlertidigt ansat
Stillingsbetegnelse Domain(s) Lønklasse Institution/Agency Sted/steder Frist
Ledende specialist inden for translationel forskning Videnskab og forskning AD 8 (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur Amsterdam (Nederlandene)
IT-assistent Informationsteknologi N/A Europa-Kommissionen Bruxelles (Belgien)
Reguleringsmedarbejder Videnskab og forskning AD 6 (ECHA) Det Europæiske Kemikalieagentur Helsinki (Finland)
Dataadministrator/-analytiker Informationsteknologi AD 7 (EBA) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed Paris (Frankrig)
Arkivar — Elektroniske arkiver Europæisk offentlig forvaltning AST 1 Europa-Kommissionen Luxembourg (Luxembourg)
IT-servicemedarbejder Informationsteknologi AD 7 Europa-Kommissionen Luxembourg (Luxembourg)
Specialist – Arbejdspladsservice Informationsteknologi AD 6 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
IT-servicemedarbejder Informationsteknologi AD 7 Europa-Kommissionen Luxembourg (Luxembourg)
Synergimedarbejder Europæisk offentlig forvaltning AD 6 Fællesforetagendet for ren brint Bruxelles (Belgien)
Specialist – Retsmedicinsk efterforsker, Malware Forensics Europæisk offentlig forvaltning AD 6 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
IKT-systemadministrator Informationsteknologi AD 6 (EEA) Det Europæiske Miljøagentur København (Danmark)
Leder af afdelingen for uddannelse i folkesundhed Videnskab og forskning AD 8 (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Stockholm (Sverige)
JURIDISK MEDARBEJDER Jura AD 6 Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) Valletta (Malta)
Sekretær i den bulgarske oversættelsesafdeling Sprog AST-SC 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles (Belgien)
Kontraktansatte Informationsteknologi N/A EU-Domstolen Luxembourg (Luxembourg)
IT-officer Informationsteknologi AD 7 Europa-Kommissionen Luxembourg (Luxembourg)
Enhedschef – EU's narkotikaenhed Europæisk offentlig forvaltning AD 9 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
Specialist - Cyber Intelligence Europæisk offentlig forvaltning AD 6 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
Enhedschef – EU-organiseret kriminalitet Europæisk offentlig forvaltning AD 9 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
IT-servicemedarbejder Informationsteknologi AD 7 Europa-Kommissionen Luxembourg (Luxembourg)
IT-serviceassistent Informationsteknologi AST 4 Det Europæiske Fællesforetagende for Højtydende Databehandling (EuroHPC) Luxembourg (Luxembourg)
Videnskabelig koordinator Videnskab og forskning AD 9 (FRA) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder Wien (Østrig)
Senior Specialist – Teamchef – Service Management Informationsteknologi AD 7 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
Leder af kommunikationsenheden Kommunikation AD 9 (EU-OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Bilbao (Spanien)
Chef for Enheden for Forebyggelse og Forskning Videnskab og forskning AD 9 (EU-OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Bilbao (Spanien)
Afdelingsleder Jura AD 10 (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur Amsterdam (Nederlandene)
Specialist - Projektleder Videnskab og forskning N/A (SatCen) EU-Satellitcentret Torrejon de Ardoz (Spanien)
Juridisk ekspert Jura AD 6 (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur Amsterdam (Nederlandene)
Senior Specialist – IKT-løsningsarkitekt Informationsteknologi AD 7 Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) Haag (Nederlandene)
Senior Scientific Officer – Kemisk informatik Videnskab og forskning AD 8 (EFSA) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet Parma (Italien)
Personalemedarbejder Menneskelige ressourcer AD 5 Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) Valletta (Malta)
Leder af IT-enheden Informationsteknologi AD 11 (EDA) Det Europæiske Forsvarsagentur Bruxelles (Belgien)
Assistenter/sekretærer Jura AST 3 EU-Domstolen Luxembourg (Luxembourg)
JURIDISK MEDARBEJDER Jura N/A EU-Domstolen Luxembourg (Luxembourg) no deadline for application
Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Stillingsbetegnelse Domain(s) Lønklasse Institution/Agency Sted/steder Frist
Udstationerede nationale eksperter (SNE) Videnskab og forskning N/A (FRA) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder Wien (Østrig)
Projektansvarlig - SES politik Europæisk offentlig forvaltning N/A (EDA) Det Europæiske Forsvarsagentur Bruxelles (Belgien)
Udstationerede nationale eksperter (SNE) Videnskab og forskning N/A Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) Bruxelles (Belgien)
Politikekspert Europæisk offentlig forvaltning N/A Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed – eu-LISA Tallinn (Estland)
Udstationerede nationale eksperter (SNE) Kommunikation N/A (EIGE) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder Vilnius (Litauen)
Vedoucí projektu - Podpora námořních schopností Europæisk offentlig forvaltning N/A (EDA) Det Europæiske Forsvarsagentur Bruxelles (Belgien)
Udstationerede nationale eksperter (SNE) Europæisk offentlig forvaltning N/A Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed – eu-LISA Tallinn (Estland)
Projektlederstøtte til EU-operationer Europæisk offentlig forvaltning N/A (EDA) Det Europæiske Forsvarsagentur Bruxelles (Belgien)
Job vacancies

Kontraktansat

Stillingsbetegnelse: Projektmedarbejder
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: (CEPOL) Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
Sted/steder: Budapest (Ungarn)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Výzkumný pracovník / výzkumná pracovnice
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: Joint Research Centre
Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Geel (Belgien), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (Nederlandene), Sevilla (Spanien)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Politikmedarbejder
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: (ACER) Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder
Sted/steder: Ljubljana (Slovenien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Kontorassistent til posthåndtering
Domain(s):
Støttepersonale
Institution/Agency: (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Arrangementsmedarbejder
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA)
Sted/steder: Bratislava (Slovakiet)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Økonomiassistent
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Ekspert – Udvikling af dataprodukter
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: (EEA) Det Europæiske Miljøagentur
Sted/steder: København (Danmark)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Forbindelsesmedarbejder (assistent)
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur
Sted/steder: Amsterdam (Nederlandene)
Frist:

Midlertidigt ansat

Stillingsbetegnelse: Juridisk ekspert
Domain(s):
Jura
Institution/Agency: (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur
Sted/steder: Amsterdam (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Leder af kommunikationsenheden
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (EU-OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Sted/steder: Bilbao (Spanien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-officer
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Europa-Kommissionen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-assistent
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Europa-Kommissionen
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-serviceassistent
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Det Europæiske Fællesforetagende for Højtydende Databehandling (EuroHPC)
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-servicemedarbejder
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Europa-Kommissionen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IT-servicemedarbejder
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Europa-Kommissionen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Chef for Enheden for Forebyggelse og Forskning
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (EU-OSHA) Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Sted/steder: Bilbao (Spanien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Videnskabelig koordinator
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (FRA) Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Sted/steder: Wien (Østrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Arkivar — Elektroniske arkiver
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Europa-Kommissionen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: JURIDISK MEDARBEJDER
Domain(s):
Jura
Institution/Agency: EU-Domstolen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: IT-servicemedarbejder
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Europa-Kommissionen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Dataadministrator/-analytiker
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: (EBA) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Senior Specialist – Teamchef – Service Management
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Leder af IT-enheden
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: (EDA) Det Europæiske Forsvarsagentur
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Senior Specialist – IKT-løsningsarkitekt
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Leder af afdelingen for uddannelse i folkesundhed
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (ECDC) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Sted/steder: Stockholm (Sverige)
Frist:
Stillingsbetegnelse: IKT-systemadministrator
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: (EEA) Det Europæiske Miljøagentur
Sted/steder: København (Danmark)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Sekretær i den bulgarske oversættelsesafdeling
Domain(s):
Sprog
Institution/Agency: Rådet for Den Europæiske Union
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Senior Scientific Officer – Kemisk informatik
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (EFSA) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Sted/steder: Parma (Italien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Synergimedarbejder
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Fællesforetagendet for ren brint
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Ledende specialist inden for translationel forskning
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur
Sted/steder: Amsterdam (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Specialist – Retsmedicinsk efterforsker, Malware Forensics
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Specialist - Cyber Intelligence
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Kontraktansatte
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: EU-Domstolen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Afdelingsleder
Domain(s):
Jura
Institution/Agency: (EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur
Sted/steder: Amsterdam (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Enhedschef – EU's narkotikaenhed
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Assistenter/sekretærer
Domain(s):
Jura
Institution/Agency: EU-Domstolen
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Specialist – Arbejdspladsservice
Domain(s):
Informationsteknologi
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Specialist - Projektleder
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (SatCen) EU-Satellitcentret
Sted/steder: Torrejon de Ardoz (Spanien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Personalemedarbejder
Domain(s):
Menneskelige ressourcer
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Enhedschef – EU-organiseret kriminalitet
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)
Sted/steder: Haag (Nederlandene)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Reguleringsmedarbejder
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: (ECHA) Det Europæiske Kemikalieagentur
Sted/steder: Helsinki (Finland)
Frist:
Stillingsbetegnelse: JURIDISK MEDARBEJDER
Domain(s):
Jura
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)
Sted/steder: Valletta (Malta)
Frist:

Udstationerede nationale eksperter (SNE)

Stillingsbetegnelse: Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed – eu-LISA
Sted/steder: Tallinn (Estland)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Politikekspert
Domain(s):
Europæisk offentlig forvaltning
Institution/Agency: Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed – eu-LISA
Sted/steder: Tallinn (Estland)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Domain(s):
Kommunikation, Økonomi, finans og statistik, Europæisk offentlig forvaltning, Eksterne forbindelser, Jura, Støttepersonale
Institution/Agency: (ESMA) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Domain(s):
Kommunikation
Institution/Agency: (EIGE) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Sted/steder: Vilnius (Litauen)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Domain(s):
Økonomi, finans og statistik
Institution/Agency: (EIOPA) Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Sted/steder: Frankfurt (Tyskland)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Domain(s):
Videnskab og forskning
Institution/Agency: Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist:
Stillingsbetegnelse: Udstationerede nationale eksperter (SNE)
Domain(s):
Kommunikation, Økonomi, finans og statistik, Europæisk offentlig forvaltning, Eksterne forbindelser, Jura, Støttepersonale
Institution/Agency: (ESMA) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Sted/steder: Paris (Frankrig)
Frist: no deadline for application
Stillingsbetegnelse: Vyslaní národní experti
Domain(s):
Kommunikation, Økonomi, finans og statistik, Jura
Institution/Agency: Det Europæiske Regionsudvalg
Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Frist: no deadline for application