Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EU's institutioner

EU-institutionerne er kernen i EU-systemet. De blev oprettet af de nationale regeringer, så de kunne nå de mål, som de havde fastlagt i oprettelsestraktaterne, og institutionerne er EU's vigtigste beslutningstagende organer.

EPSO udvælger ansøgere til følgende EU-institutioner: Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol (EU-Domstolen), Den Europæiske Revisionsret, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), Det Europæiske Regionsudvalg (RU), Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS).

Location
Bruxelles (Belgien)
Luxembourg (Luxembourg)