Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) ligger i Bruxelles og er et rådgivende EU-organ bestående af repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre interessegrupper. Udvalget afgiver udtalelser om EU-spørgsmål til EU-Kommissionen, Rådet og EU-Parlamentet.

EØSU rekrutterer normalt medarbejdere via åbne udvælgelsesprøver eller andre typer åben udvælgelse. Udvælgelsen foregår som en fælles rekrutteringsproces for alle institutionerne og organiseres af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor. Undertiden ansætter EØSU ikke-fastansat personale, dvs. kontraktansatte og midlertidigt ansatte. Dette gælder også for alle de andre institutioner.

Location
Bruxelles (Belgien)