Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvornår får jeg svar på min CAST/P-multiple choice-prøve?

  • Testresultaterne får du via din EPSO-konto 10-15 dage efter afslutningen af testperioden.
  • Inden offentliggørelsen af resultaterne vil de være blevet verificeret, godkendt og valideret. Når du har først har fået besked om resultaterne, kan du ikke længere anfægte korrektheden af spørgsmålene. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg i løbet af den fjernovervågede prøve støder på et teknisk problem eller et problem med afviklingen af testen, som kan påvirke mine prøveresultater?

Hvis der opstår et problem, skal du:

  • straks give en af de tilsynsførende besked eller underrette et kontaktpunkt/en helpdesk, så der kan findes en hurtig løsning, og bede om, at hændelsen bliver registreret skriftligt OG
  • inden for 1 kalenderdag (dvs. inden udgangen af dagen efter testdagen) underrette EPSO skriftligt via onlinekontaktformularen, hvor du giver en kort beskrivelse af problemet.