Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

Hvornår skal jeg indsende dokumentation for min erhvervserfaring og mine eksamensbeviser?

Kun ansøgere, som indkaldes til prøven/prøverne i assessmentcentret, bør uploade scannede kopier af deres relevante dokumentation til støtte for oplysningerne i deres ansøgningsformular(er). Generelt skal disse dokumenter uploades og knyttes til ansøgningen senest dagen før den eller de mundtlige prøver i assessmentcentret.

Ansøgere til udvælgelsesprøver for kontraktansatte (CAST/P) skal ikke linke til dokumentation i deres ansøgninger.