Gå til hovedindhold
Europa-Kommissionens logo

EPSO's kompetenceramme

EPSO offentliggjorde sin nye kompetenceramme i begyndelsen af 2022. Den nye kompetenceramme vil blive taget i brug i løbet af 2023. Kompetencerammen definerer de kompetencer, der er nødvendige for at kunne udføre sit arbejde effektivt i et givet job. Rammen indeholder informationer der på en gennemsigtig måde præciserer, hvilke kvalifikationer og evner ansøgerne skal vise, de har, via de forskellige test i udvælgelsesprøven.

Siden 2010 har EPSO anvendt en kompetenceramme bestående af 8 generelle kompetencer. Men EU-institutionernes behov har udviklet sig med tiden. En gennemgang af kompetencerammen var en forudsætning for at opbygge en mangfoldig talentmasse, som kan opfylde institutionernes behov og afspejle den seneste udvikling på arbejdsmarkedet.

Vær opmærksom på, at EU-institutionerne til de mere specialiserede job, søger medarbejdere der, ud over de generelle kompetencer, er højt kvalificerede inden for deres fagområde. I meddelelsen om udvælgelsesprøven kan du læse mere både om de områdespecifikke kompetencer og om de prøver, som bruges til at vurdere både de generelle og områdespecifikke kompetencer.

Nedenfor kan du læse mere om de generelle kompetencer og de såkaldte ankre.