Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Uzavřená výběrová řízení

Na této stránce najdete informace o uzavřených výběrových řízeních, která byla zveřejněna od dubna 2016

Informace o výběrových řízeních, která byla zveřejněna před dubnem 2016 

Funkce Reference
Administrátor – s vysokoškolským vzděláním EPSO/AD/338/17
Právníci-lingvisté – švédský jazyk (SV) EPSO/AD/337/16
Právníci-lingvisté – maltština (MT) EPSO/AD/336/16
Právníci-lingvisté – litevský jazyk (LT) EPSO/AD/335/16
Právníci-lingvisté – italský jazyk (IT) EPSO/AD/334/16
Právníci-lingvisté – řecký jazyk (EL) EPSO/AD/333/16
Právníci-lingvisté – španělský jazyk (ES) EPSO/AD/332/16
Administátoři - Zabezpečení IKT EPSO/AD/331/16 - 4
Překladatelé litevského jazyka EPSO/AD/328/16 - LT
Překladatelé – irština EPSO/AD/326/16 - GA
Překladatelé – dánština EPSO/AD/325/16 - DA
Vyšetřovatelé: cla a obchod, tabák a padělané zboží EPSO/AD/323/16
Vyšetřovatelé: výdaje EU, boj proti korupci EPSO/AD/323/16
Administrátor – obor audit EPSO/AD/322/16 - AD7
Vedoucí správních útvarů – delegace EU EPSO/AST/153/22
Laboratorní technici EPSO/AST/150/21 - 3
Stavební technici EPSO/AST/150/21 - 2
Audiovizuální a konferenční technici EPSO/AST/150/21 - 1
Jaderní inspektoři EPSO/AST/149/21
Korektoři / jazykoví redaktoři – portugalština (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Korektoři / jazykoví redaktoři – italština (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektoři / jazykoví redaktoři – irština (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektoři / jazykoví redaktoři – estonština (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektoři / jazykoví redaktoři – španělština (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektoři / jazykoví redaktoři – řečtina (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Asistenti pro otázky bezpečnosti – Zabezpečení informací a dokumentů EPSO/AST/147/19 - 3
Asistenti pro otázky bezpečnosti – Technické zabezpečení EPSO/AST/147/19 - 2
Asistenti pro otázky bezpečnosti – Bezpečnostní operace EPSO/AST/147/19 - 1
Asistenti – obor archivnictví / správa záznamů EPSO/AST/145/18
Laboratorní pomocní pracovníci EPSO/AST-SC/11/21
Administrativní pracovníci EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Administrativní pracovníci EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Konferenční pracovníci EPSO/AST-SC/09/19
Parlamentní zřízenci EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Parlamentní zřízenci EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Ozbrojení pracovníci bezpečnostní služby a ochrany EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Ozbrojení pracovníci bezpečnostní služby a ochrany EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administrátor – obor audit EPSO/AD/399/22
Administrátoři v oboru námořních záležitostí a rybolovu EPSO/AD/397/21
Právník-lingvista – irština (GA) EPSO/AD/396/21
Administrátoři v oboru operativní a strategické analýzy EPSO/AD/395/21 - 2
Administrátoři v oboru digitální forenzní analýzy EPSO/AD/395/21 - 1
Odborníci – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)
Vyšetřovatelé – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti cel a obchodu, tabáku a padělků EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)
Odborníci – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Vyšetřovatelé – Vyšetřování a operace týkající se boje proti podvodům v oblasti výdajů EU a boje proti korupci EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Administrátoři – obor ochrana údajů EPSO/AD/393/21
Administrátoři – audit, inspekce a hodnocení v oblasti zdraví a bezpečnosti potravin EPSO/AD/392/21 - 3
Administrátoři – tvorba politik a právních předpisů v oblasti bezpečnosti potravin EPSO/AD/392/21 - 2
Administrátoři – tvorba politik a právních předpisů v oblasti zdraví EPSO/AD/392/21 - 1