Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Evropský výbor regionů

Evropský výbor regionů je poradní institucí EU složenou z místních a regionálních volených zástupců ze všech členských zemí Unie. Ti se jeho prostřednictvím mohou vyjadřovat k právním předpisům EU, které mají přímý dopad na regiony a města.

Předpokladem pro přijetí do pracovního poměru jako úředník ve Výboru regionů je úspěšné absolvování otevřeného výběrového řízení, které pro všechny instituce organizuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Výbor zaměstnává i dočasnésmluvní zaměstnance. Zaměstnanci místních, regionálních či státních orgánů nebo mezivládních organizací se mohou ucházet také o místa tzv. vyslaných národních odborníků.

Location
Brusel (Belgie)