Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Lze již zarezervovaný termín počítačových testů pro CAST Permanent změnit?

Question categories:

Termín, který jste si rezervovali pro vykonání testů s otázkami s výběrem správné odpovědi, lze během rezervační lhůty a testovacího období změnit, je-li požadovaný termín a místo k dispozici a je-li dodržen tento postup:

  • Nejprve byste měli počkat, než se původní potvrzení o rezervaci zobrazí na vašem účtu EPSO (obvykle do 24 hodin od rezervace), protože v tomto potvrzení je uveden odkaz, číslokód, které budete pro změnu rezervace potřebovat.
  • Změnu musíte provést nejpozději 24 hodin před původním termínem.
  • Vybírat si můžete pouze z nabízených termínů a míst pro stejné testovací období.
  • Musíte dokončit všechny kroky změny rezervace až k poslední obrazovce (do té chvíle stále platí váš původní termín).

Výjimečné okolnosti

Ve výjimečných případech, jako je vážná nemoc, narození dítěte či úmrtí manžela/manželky, dítěte, rodiče nebo sourozence, může úřad EPSO povolit změnu rezervace (podle dostupnosti požadovaného času a místa).

Pokud tyto okolnosti nastanou, bezodkladně kontaktujte úřad EPSO, uveďte číslo přihlášky a připojte všechny příslušné doklady, například osvědčení od lékaře, které musí povinně zahrnovat zarezervovaný termín počítačových testů.

Nelze však požádat o změnu termínu (a to ani za výjimečných okolností) z jednoho testovacího období do jiného. K rezervaci termínu testu v jiném testovacím období můžete být opět vyzváni pouze v případě, že budete znovu předběžně vybráni náborovým oddělením.

O příslušném rozhodnutí budete včas informováni. Mějte však prosím na paměti, že zohledňovat se budou pouze výše uvedené výjimečné okolnosti, které je třeba řádně doložit.