Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Které kompetence musí uchazeči během testů prokázat?

Evropské instituce hledají talentované, motivované uchazeče, kteří prokáží tyto obecné kompetence:

  • Analytické uvažování a řešení problémů: schopnost vystihnout podstatu komplexních problémů a navrhovat tvůrčí a praktická řešení
  • Komunikace: schopnost komunikovat jasně a přesně v ústním i písemném styku
  • Orientace na kvalitu a výsledky: ochota nést osobní odpovědnost a projevovat iniciativu při plnění úkolů, garantovat vysokou kvalitu výsledků a dodržovat stanovené postupy
  • Učení a rozvoj: rozvoj a zdokonalování dovedností a znalostí o organizaci a pracovním prostředí
  • Schopnost stanovovat priority a organizovat práci: schopnost identifikovat prioritní úkoly, organizovat práci pružně a efektivně
  • Odolnost: pracovník neztrácí výkonnost ani během vysoké zátěže, zvládá stres a dobře se přizpůsobuje změnám pracovního prostředí
  • Spolupráce s ostatními pracovníky: týmová práce, schopnost zapojit se do týmů mimo vlastní organizaci a respektovat individuální rozdíly
  • Vedení lidí (pouze u administrátorů): řídící schopnosti, rozvoj a motivování lidí k dosahování výsledků

Pokud jde o specializovanější profily, hledají instituce uchazeče se špičkovou znalostí svého oboru. Informace o požadovaných obecných i odborných kompetencích najdete spolu s informacemi o testech v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Úřad EPSO plánuje od roku 2023 používat nový kompetenční rámec. Další informace najdete zde.