Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Seznámí se výběrová komise při hodnocení mých zkušeností (talent screener) se všemi informacemi, které jsem uvedl(a) v přihlášce?

Ne, výběr na základě kvalifikačních předpokladů se opírá POUZE o odpovědi, které jste uvedl(a) v části přihlášky nazvané „hodnocení zkušeností“ (talent screener).

Výběrová komise nebude přihlížet k informacím uvedeným v jiné části přihlášky.