Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Co znamená koeficient „váhy“ kritérií v rámci hodnocení zkušeností (talent screener)?

Výběrová komise přidělí každému z výběrových kritérií nebo otázek váhu, která odráží jejich relativní význam. Koeficient váhy může mít hodnotu v rozmezí od 1 do 3.