Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Mohu se v dané věci obrátit na soud?

Question categories:

Ohledně rozhodnutí výběrové komise nebo orgánu oprávněného ke jmenování, které nepříznivě ovlivňuje právní status uchazeče, může každý uchazeč podat žalobu k Soudnímu dvoru.

Opravný prostředek musí být zaslán Soudu pro veřejnou službu Evropské unie ve lhůtě tří měsíců a deseti dnů od doručení rozhodnutí, které uchazeč chce napadnout.

Soud pro veřejnou službu může napadené rozhodnutí zrušit, nikoli však pozměnit.