Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Proč mám z předběžného testu tak nízké hodnocení?

Question categories:

Váš osobní názor na to, jakým způsobem měl být váš test ohodnocen, nemůže nahradit posouzení výběrové komise. Je pouze subjektivní a nelze ho považovat za nevyvratitelný důkaz o pochybení na straně výběrové komise.

Rozhodnutí výběrové komise vychází z několika předem stanovených kritérií výběru a z poznámek osoby, která test vyhodnotila:

Například v případě překladatelských testů se strhávají body za tyto jevy:

  • Vynechání či opomenutí
  • Chyby ve smyslu, gramatice, terminologii či rejstříku
  • Nedostatečné převedení smyslu určité pasáže výchozího textu
  • Nedostatečná slovní zásoba nezbytná pro odpovídající převod výchozího textu
  • Nedokončený překlad
  • apod.

Chtěli bychom upozornit na to, že z právního hlediska

  • Test se zpravidla vyhodnocuje anonymně a opravuje ho kvalifikovaná osoba pomocí hodnotící tabulky.
  • Při hodnocení se pak musí řídit přísnými pravidly a standardy kvality.
  • Za jednotlivé chyby se strhávají body z celkového počtu (u překladatelských testů).