Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Připomínáme, že práce a rozhodnutí  všech výběrových komisí jsou tajné a že osobám, které nejsou členy komise, je zakázáno členy komise jakkoli kontaktovat. Na předsedu komise se smí obracet  pouze uchazeči, jimž náleží právo odvolání, a to prostřednictvím Úřadu EPSO, písemně a v souladu s postupem stanoveným v Obecných pravidlech platných pro otevřená výběrová řízení.

Předseda/předsedkyně

Lhoumeau Hélène

Předseda/předsedkyně – náhradník

Galvez Via Rafael

Jarecsni Laszlo

členové

Carnel Sven

Mombelli Iolanda

Berninger Peter

Duero Michael

Belichina Svetlana

Laci-Pongraz Viola

náhradníci

Cristobal Gonzalez Fernando

Leutner Manfred

Venckus Algirdas

Post date: 13/06/2019 - 16:09

Zveřejnění pozvánky do hodnotícího centra na účtech uchazečů v systému EPSO: 20/05/2019

Počet uchazečů pozvaných do hodnotícího centra: 56

Připuštěni budou všichni uchazeči, kteří prošli testy a kteří splňují kritéria způsobilosti.

 

Post date: 22/05/2019 - 17:19

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech kandidátů v systému EPSO: 26/02/2019

Počet uchazečů pozvaných do fáze hodnocení: 54

Talent Screener – minimální počet bodů nutný k tomu, aby byl uchazeč pozván na hodnocení: 24​

Post date: 04/03/2019 - 15:15

Zveřejnění informací o připuštění do další fáze testování na účtech kandidátů v systému EPSO (první fáze): 06/02/2019

Počet uchazečů připuštěných do další fáze testování („talent screener“ – hodnocení zkušeností) 74

Post date: 11/02/2019 - 11:17