Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Kompetenční rámec EPSO

Úřad EPSO zveřejnil počátkem roku 2022 nový rámec kompetencí. Tento kompetenční rámec definuje kompetence, které jsou nezbytné k podávání efektivního výkonu na daném pracovním místě, a začal se používat od roku 2023. Poskytuje rovněž transparentní informace o výběrovém řízení. Objasňuje, jaké dovednosti a schopnosti musí uchazeči během příslušných testů výběrového řízení prokázat.

Úřad EPSO používal od roku 2010 kompetenční rámec sestávající z 8 obecných kompetencí. Potřeby orgánů a institucí EU se však časem změnily. Přezkum kompetenčního rámce byl proto předpokladem k tomu, abychom mohli sestavit rozmanitou nabídku vhodně profilovaných pracovníků, která uspokojí potřeby orgánů EU a bude odrážet pokrok na dnešním trhu práce.

Upozorňujeme, že kromě obecných kompetencí orgány a instituce EU hledají u specializovanějších profilů takové uchazeče, kteří mají vysokou kvalifikaci ve svém oboru. Informace o požadovaných obecných i odborných kompetencích najdete spolu s informacemi o testech v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Níže si můžete projít obecné kompetence a základní prvky.