Přejít k hlavnímu obsahu
Logo Evropské komise

Přístupnost

Tyto stránky spravuje Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Jsou navrženy tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí a jejich obsah byl přístupný a srozumitelný co největšímu počtu lidí.

Úřad EPSO se snaží zaručit všem kandidátům rovné příležitosti a přístup bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, etnický nebo sociální původ, genetické rysy, jazyk, náboženské vyznání či přesvědčení, politické či jiné smýšlení, příslušnost k národnostní menšině, majetek, narození, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.

Soulad

Stránky jsou navrženy tak, aby splňovaly technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v2.1.2. Částečně jsou také v souladu s úrovní „AA“ podle pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) verze 2.1.

Navzdory našemu maximálnímu úsilí o dosažení plné přístupnosti internetových stránek nemusí být určitý obsah, jako jsou některé dokumenty a videa, dosud optimalizován. Jsme si těchto omezení vědomi. Situaci neustále monitorujeme a vždy se snažíme přístupnost vylepšit.

Vaše připomínky

Sdělte nám prosím své připomínky, abychom mohli situaci vylepšit. Pokud máte problémy s přístupem k některým sekcím našich internetových stránek, dejte nám vědět a my vás budeme co nejdřív kontaktovat.