Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Стажове

Местоположение (-я): 
Брюксел (Белгия)

Всяка година ЕDA провежда едногодишна стажантска програма, насочена към наскоро дипломирали се висшисти, които искат първите им стъпки в сферата на труда да са в организация, която е в основата на сътрудничеството в областта на отбраната в Европа.

Стаж в EDA ще ви даде възможност за:

  • уникален опит по отношение на политиките и процесите за развитие на европейските отбранителни способности
  • прилагане на знанията, придобити по време на вашето обучение
  • работа в мултикултурна и динамична професионална среда.

Кой може да кандидатства: лица, които наскоро са завършили висше образование и до момента не са провеждали платен или неплатен стаж и не са работили в друга европейска институция или орган в продължение на повече от шест седмици. Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да отговарят на критериите за допустимост, посочени в обявлението за свободна длъжност.

Продължителност: 1 година

Заплащане: да, 1252,68 евро/месец (2022 г.)

Начални дати: веднъж годишно, 1 или 16 септември