Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Списъци на издържалите конкурс

successful candidate

Последна актуализация: 17.11.2022 г. 

 

Всички списъци на EPSO с издържалите конкурс се публикуват на съответните страници на конкурсите. От май 2018 г. те вече не се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Валидността на следните списъци на издържалите конкурс беше удължена. Крайният срок на тези списъци може да бъде отново удължен в бъдеще.

За актуална информация, моля, винаги проверявайте тази страница.


Приключени списъци

Тъй като срокът на валидност на списъците с издържалите определен вид/брой конкурси е удължаван няколко пъти, органът по назначаването реши, след съгласуване с всички заинтересовани институции и органи на ЕС, да приключи следните списъци на издържалите конкурс: