Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) е единствен по рода си център със седалище в Хага, Нидерландия, където националните съдебни органи работят в тясно сътрудничество за борба с тежката организирана трансгранична престъпност. Ролята на Евроюст е да помогне за превръщането на Европа в по-безопасно място чрез координиране на работата на националните органи — както от държавите от ЕС, така и от трети държави — при разследването и наказателното преследване на транснационалната престъпност.

Location
Хага (Нидерландия)