Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как конкурсната комисия решава колко точки да даде за всеки отговор в раздела „подбор по квалификации“ (Talent Screener)?

Конкурсната комисия приема обективни критерии за оценка преди процедурата по подбор и в съответствие с обявлението за конкурса.

След това точките отразяват мнението на конкурсната комисия за това доколко информацията, предоставена във формуляра за кандидатстване, отговаря на критериите във формуляра за оценка.