Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Какви са инструкциите за полагане на тестове на компютър?

Question categories:

За подробностите за броя на въпросите, продължителността на тестовете и изисквания минимум точки, моля, вижте обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес за вашата процедура за подбор.

Пристигане в тестовия център:

Адресът на тестовия център ще намерите чрез връзката в потвърждението на резервацията. След като запазите дата за тестовете, потвърждението ще бъде изпратено до вашия EPSO профил. Трябва да сте там поне 30 минути преди запазения от вас час. Не можем да гарантираме, че ще има свободни места, ако закъснеете или изпуснете часа.
Преди да се явите на съответния тест, бихме искали да ви помолим да прочетете отговора на често задавания въпрос Какви са правилата за поведение в центровете за провеждане на тестовете на компютър?

Тестове с въпроси с избор между няколко отговора:

Ще ви бъде предложено първото свободно място. Ако пристигнете по-рано, възможно е да ви предложат да попълните тестовете преди резервирания за вас час. В случай на закъснение от повече от 30 минути поради обстоятелства извън контрола на нашия подизпълнител, например технически проблеми, можете да поискате определяне на нова дата за тестовете.

Работа по казус, писмен тест в областта на конкурса и тестове по писмен превод:

Съветваме кандидатите да си оставят повече време за центъра за тестове в случай на непредвидени закъснения. В зависимост от естеството на проблема графикът за тестовете може да бъде засегнат, което в изключителни случаи може да доведе до забавяния от по няколко часа. Допълнителна информация ще бъде предоставена в центъра за тестове, ако е необходимо.

Проверка на самоличността:

В тестовия център трябва да представите:

  • разпечатаното потвърждение за резервация от вашия EPSO профил;
  • валиден документ за самоличност със скорошна снимка и подпис, например паспорт, национална лична карта, шофьорска книжка със снимка, национално/регионално разрешение за пребиваване, военна книжка.
  • Ако на документа за самоличност със снимка не фигурира подпис, се изисква допълнително доказателство за самоличността, на което има подпис, като например шофьорска книжка без снимка или банкова/кредитна карта.

Вашите лични данни на посочените по-горе документи трябва да бъдат идентични с данните във вашия EPSO профил.

Започване на тестовете:

Моля, имайте предвид, че не можете да искате промяна на работната станция, предвидена за вас.

 

Когато тестът ви започне, от вас ще бъде поискано да потвърдите името си. Ако тестът не е на ваше име, натиснете „No“ и незабавно уведомете някой от квесторите.
Всички инструкции в тестовете, включително инструкциите за провеждане на тестовете, въвеждащите екрани и анкетата, по принцип ще бъдат на втория ви език. При конкурсите за лингвисти е възможно да има разлики.
Тестовете ще се проведат на езиците, които сте посочили във вашия формуляр за кандидатстване. Можете да проверите това във вашия EPSO профил. Моля, имайте предвид, че изборът на езиците не може да се променя след изпращането на формуляра за кандидатстване. 
На всяко място в помещението ще има следното оборудване: 

  • дъска за водене на бележки
  • маркер
  • мишка за десничари
  • САМО ЗА тестове по процедури за подбор CAST/P: електронен калкулатор с основни аритметични функции (като показаните по-долу или подобен, в зависимост от местоположението на вашия тестов център). За тези опростени калкулатори повече няма да се предоставят инструкции за употреба. Ваша отговорност е да се уверите, че калкулаторът работи (включително да изчистите паметта му) преди началото на тестовете.
  • калкулатор на екрана (вж. изображение 4 по-долу) при полагане на математически тестове
  • тапи за уши за еднократна употреба (при поискване)
  • слухови протектори, които са поставени върху разделителните стени между работните места, или се дават при поискване.

Преди да започнете тестовете, уверете се, че всичко работи. Ако се нуждаете от помощ по време на тестовете, уведомете квесторите, като вдигнете ръка.

 
 

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture
 

Инструкции:

Преди да започнете тестовете, ще бъдат представени 5 или 10-минутни (в зависимост от теста) инструкции за навигацията и отговарянето на въпросите.
Тъй като в инструкциите ще бъде подробно обяснено всичко за средата за провеждане на тестовете и за навигацията, се очаква кандидатите да са разбрали съответните функции и съответно EPSO няма да приема жалби в тази връзка.
Възможно е за някои въпроси да трябва да превъртите екрана надолу, за да видите целия въпрос и всички отговори. След като се запознаете с инструкциите, щракнете върху END, за да започнете теста.

Паузи и приключване на тестовете:

Трябва да попълните всички тестове.
В определен момент по време на тестовете е възможно да има незадължителна пауза. Точното време ще бъде съобщено в поканата за теста.
Моля, внимавайте да не прекратите неволно паузата (като натиснете бутона END), тъй като това ще даде начало на следващия тест.
Ако в друг момент по време на тестовете излезете от помещението (непланирана пауза), няма да ви бъде предоставено допълнително време.
При някои тестове, ако желаете да приключите по-рано, можете тихо да напуснете помещението, след като уведомите квестора.
При всяко влизане в помещението за провеждане на тестовете и при всяко излизане от него трябва да се подписвате.

Анкета:

В края на тестовете (с изключение на теста e-tray) ще бъдете помолен да попълните 5-минутна незадължителна анкета, свързана с полагането на тестовете от ваша страна. Този раздел не трябва да се използва за представяне на коментари/забележки по технически въпроси или за искания за анулиране на въпроси (вижте съответните често задавани въпроси). Проучването не се оценява.

След тестовете:

След приключване на тестовете, можете да поискате удостоверение за участие от тестовия център.
Резултатите от тестовете не се предоставят в тестовите центрове.
След като периодът на изпитване изтече, резултатите се обработват от Prometric, изпращат се на EPSO и се одобряват от конкурсната комисия в рамките на специално заседание. Обикновено тази процедура може да отнеме няколко седмици.
Ако е необходимо, периодът за провеждане на тестовете може да бъде удължен.