Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Как да променя датата за моите тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър?

По време на периодите за запазване на дата и за явяване на тестовете можете да променяте датата на вашия дистанционен тест с въпроси с избор между няколко отговора в зависимост от наличността и при следните условия:

  • първо трябва да изчакате потвърждението за първоначалното запазване на дата да бъде качено във вашия EPSO профил (обикновено в рамките на 24 часа след запазването), тъй като то съдържа номера на потвърждението и кода, от който се нуждаете, за да промените запазената дата;
  • можете да променяте първоначално запазената дата до деня преди нея;
  • можете да избирате само измежду датите и часовете, показани в системата;
  • трябва да стигнете до последния екран на процедурата за промяна на датата — в противен случай остава в сила първоначално запазената дата;

Системата за управление на резервации на Prometric е достъпна чрез връзката в потвърждението за запазване на дата във вашия EPSO профил. Всички подробности за процедурата са посочени в писмото за покана.