Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

С кого да се свържа, ако се сблъскам с технически проблеми, когато запазвам дата за моите тестове на компютър?

Ако се сблъскате с технически проблеми при резервиране, пренасрочване или анулиране на дата за явяване на тестовете на компютър, моля, свържете се директно с Prometric по телефона, като използвате един от посочените по-долу номера (безплатни при повечето телефонни оператори):

Австрия: 0800 201 768
Белгия: 0800 80293
България: 00800 1104423
Хърватия: 0800 222 354
Кипър: 800 91198
Чешка република: 800 900 549
Дания: 8060 0064
Естония: 800 0044 235
Финландия: 0800 97543
Франция: 0805 54 03 72
Германия: 0800 101 5487
Гърция: 00800 4414 0600
Унгария: 06 80 981 361
Ирландия: 1800 882 168
Италия: 800 917 585
Латвия: 800 2565
Литва: 8800 30392
Люксембург: 0800 26701
Малта: 800 62442
Нидерландия: 0800 020 0951
Полша: 00800 4411 842
Португалия: 800 207 477
Румъния: 0800 894557
Словакия: 0800 004 493
Словения: 0800 80871
Испания: 900 811 189
Швеция: 201 701 533

Можете също така да се обадите на номер +31 320 239 575. Имайте предвид, че този номер не е безплатен.