Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Окончателни резултати от конкурса - Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 13/03/2019 Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 2 Без минимален резултат – всички кандидати, издържали тестовете, са включени в списъка на издържалите конкурса. Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Post date:

Членове на конкурсната комисия

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO ) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание . Председател Vavrik, Peter Ruppeka, Linda Заместник-председател Saliba, Paul Le Glaunec, Jean-Stéphane Членове Diget, Mette Arras, Moonika Birzniece, Zane Houen, Soeren Stolfot, Ann Granateka, Irena Mangan, Francis Gotovac, Miljenko Ogrinc, Anze O'Finneadha, Labhras Vukotic, Sanja Senk, Polona Заместник-членове Schmidt, Gitte Allik, Mihkel Grasis, Marks Humphries, Michael Mallene, Meelik Dika, IlzeHade, Sean Miskulin, Igor Rogovič Bičić, Tanja Abbott, Róisín Groselj, Aljaz

Post date:

Покана за участие в тестове в центъра за оценяване - Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 03/08/2018 Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 3 Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

Post date:

Резултати от подбора - Юрист-лингвисти с латвийски език (LV)

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 22/03/2018 Number of candidates invited to the translation tests: 7 All candidates who passed the test(s) and who fulfil the eligibility conditions are admitted.

Post date:

Компютърната система за резервации не е достъпна

Поради поддръжка, компютърната система за резервации няма да работи От: 07/01/2018 - 03:00 До: 07/01/2018 - 14:00 Извиняваме се за причиненото неудобство.

Post date:

Компютърната система за резервации не е достъпна

Поради поддръжка, компютърната система за резервации няма да работи От: 17/12/2017 - 12:00 До: 17/12/2017 - 14:00 Извиняваме се за причиненото неудобство.

Post date:

Компютърната система за резервации не е достъпна

Поради поддръжка, компютърната система за резервации няма да работи От: 10/12/2017 - 14:00 До: 10/12/2017 - 20:00 Извиняваме се за причиненото неудобство.

Post date:

Брой кандидатури

Брой кандидатури: 34

Post date:

Планирано прекъсване на услугата за пробни тестове

Поради поддръжка е възможно да не можете да видите някои от нашите пробни тестове на уебсайта от: 19/11/2017 - 15:00 до: 19/11/2017 - 17:00 Извиняваме се за неудобството.

Post date: