Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Рамка на компетентностите на EPSO

EPSO публикува новата си рамка на компетентностите в началото на 2022 г. Тази нова рамка на компетентностите ще започне да се използва през 2023 г. В рамката на компетентностите се определят компетентностите, които са от съществено значение за ефективното извършване на дадена работа, и се предоставя прозрачна информация за процедурата за подбор, като се поясняват очакваните качества, които кандидатите трябва да демонстрират по време на съответните тестове в рамките на конкурса.

В това отношение от 2010 г. насам ЕПСО използва рамка на компетентностите, състояща се от 8 общи компетентности. С течение на времето обаче нуждите на институциите на ЕС се промениха. Преразглеждането на рамката за компетентностите бе предпоставка за изграждането на резерв от разнообразни таланти, който може ефективно да отговори на нуждите на институциите и отразява напредъка на съвременния пазар на труда.

Моля, имайте предвид, че в допълнение към общите компетентности, за по-специализираните профили институциите на ЕС търсят кандидати, които са висококвалифицирани в своята област на компетентност. Информация за компетентностите, свързани с дадена област, както и за тестовете, с които се оценяват общите и специализираните компетентности, можете да намерите в обявлението за конкурса.

Вижте по-долу общите компетентности и основните елементи.