Премини към основното съдържание
Лого на Европейската комисия

Достъпност

Този уебсайт се управлява от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Той е предназначен за използване от максимален брой хора и съдържанието му трябва да бъде достъпно и разбираемо за възможно най-много хора без дискриминация.

EPSO се стреми да предлага равни възможности и достъп на всички кандидати, независимо от техния пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, потекло, наличие на увреждания, възраст или сексуална ориентация.

Статус на съответствие

Уебсайтът е проектиран така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549 v2.1.2. Той частично отговаря на изискванията за равнище „АА“ на насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Въпреки положените от нас максимални усилия за постигане на пълна достъпност на уебсайтовете, определено съдържание (например някои документи и видеоматериали) може все още да не е оптимизирано. Наясно сме с тези ограничения. Наблюдаваме ситуацията постоянно и винаги се опитваме да подобрим характеристиките по отношение на достъпността.

Обратна информация

Моля, споделете мнението си с нас, за да ни помогнете да подобрим работата си. Ако срещнете трудности при достъпа до някои части от този уебсайт, свържете се с нас и ние ще ви отговорим възможно най-скоро.